+1 (619) 367-0617
Kiến Thức

Khái niệm tập đoàn và cấu trúc tổ chức, quy trình thành lập tập đoàn

by: San Diego NWSL

0

Khái niệm Tập đoàn là gì?

Tập đoàn là một tổ chức kinh doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có quy mô lớn và thường có nhiều công ty thành viên hoạt động theo một chiến lược chung.

Tổ chức được gọi là Corporation hoặc Group trong tiếng Anh. Theo điều 194 của Luật doanh nghiệp năm 2020, tập đoàn kinh tế là một nhóm các công ty có quan hệ với nhau thông qua cổ phần, vốn góp hoặc các liên kết khác.

Theo quy định tại khoản 1, điều 2 của nghị định 69/2014/NĐ-CP, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty có công ty mẹ sẽ được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước sở hữu hoặc công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động có cổ phần và vốn góp chi phối của Nhà nước.

Công ty con không được phép đầu tư góp vốn hoặc mua lại cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con thuộc cùng một công ty mẹ cũng không được phép góp vốn hoặc mua cổ phần của nhau để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty.

HOT 👉👉:  20 lợi ích của việc chơi thể thao tuyệt vời đối với sức khỏe

Theo đó, những tình huống có thể xem một doanh nghiệp là doanh nghiệp cha là:.

 • Hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng cổ phần phổ thông của công ty con sẽ do công ty mẹ sở hữu.
 • Công ty mẹ sẽ quản lý các công ty con và có quyền bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị và Giám đốc – Tổng giám đốc.
 • Nếu công ty mẹ sở hữu hơn 50% cổ phần công ty con, công ty mẹ có quyền thay đổi hoặc bổ sung Điều lệ công ty dựa trên tình hình phát triển của công ty con.
 • Đặc trưng của tập đoàn

  Đặc điểm của tập đoàn bao gồm quy mô lớn, hoạt động đa ngành, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, và sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ.

  Tập đoàn có một số đặc điểm như sau:

 • Tập đoàn kinh tế và tổng công ty không được xem là một loại hình doanh nghiệp, nên không có tư cách pháp nhân và không cần đăng ký thành lập.
 • Công ty mẹ và công ty con trong tập đoàn hoạt động theo hình thức riêng biệt. Cả hai đều được công nhận là pháp nhân, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.
 • Việc thành lập tập đoàn kinh tế sẽ do cơ quan Chính phủ lựa chọn và đề nghị, phải được thông qua đề án dựa trên quyết định thành lập của Thủ tướng chính phủ.
 • Tập đoàn kinh tế thường mang tên bắt đầu bằng cụm từ “Tập đoàn”, nhưng không nhất thiết phải có từ này.
 • Cách tổ chức bộ máy của tập đoàn

  Sự tổ chức cấu trúc của tập đoàn

  Theo quy định tại nghị định 69/2014/NĐ-CP, tập đoàn kinh tế được định nghĩa là một nhóm các công ty mẹ, công ty liên kết và các doanh nghiệp thành viên. Nghị định cũng quy định rằng tập đoàn kinh tế không được có quá 3 cấp doanh nghiệp, với cấu trúc bao gồm: công ty mẹ, công ty liên kết và các doanh nghiệp thành viên.

  HOT 👉👉:  Cách bật tính năng bảo vệ Core isolation trên Windows 10
 • Công ty mẹ là một doanh nghiệp cấp I, vốn điều lệ 100% do nhà nước nắm giữ và có quyền điều hành công ty.
 • Công ty con của doanh nghiệp cấp I – là doanh nghiệp cấp II, do công ty mẹ nắm quyền chi phối.
 • Doanh nghiệp cấp III là công ty con của doanh nghiệp cấp II, với quyền chi phối nằm trong tay doanh nghiệp cấp II.
 • Điều kiện để thành lập tập đoàn kinh tế

  Chuyển đổi từ công ty thành tập đoàn kinh tế

  Điều kiện chuyển đổi từ công ty thành tập đoàn kinh tế thì công ty cần đáp ứng các yêu cầu là::.

 • Công ty có quyền hoạt động trong phạm vi cả trong và ngoài nước.
 • Hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm liên tiếp phát triển khá, có thu nhập.
 • Tài chính của doanh nghiệp luôn duy trì ổn định và an toàn, với kế hoạch huy động vốn khả thi để đảm bảo đủ vốn duy trì hoạt động của công ty con và công ty liên kết.
 • Công ty luôn vượt trội về trình độ, kinh nghiệm và năng suất lao động so với các công ty khác trong cùng lĩnh vực.
 • Công ty luôn điều hành và quản lý cổ phần, vốn đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp thành viên một cách hiệu quả.
 • Công ty đã đầu tư vào máy móc, trang thiết bị và công nghệ sản xuất kinh doanh hiện đại, với mục tiêu liên tục cải tiến để mang lại hiệu quả tốt trong sản xuất kinh doanh.
 • Công ty mẹ có vốn điều lệ trên 10000 tỷ đồng. Nếu công ty mẹ được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, thì vốn nhà nước phải chiếm ít nhất 75% vốn điều lệ của công ty mẹ.
 • Thiết lập một công ty mới

  Khi mong muốn thành lập một hệ thống công ty mới cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  HOT 👉👉:  Thuần chay là gì? Ăn chay thuần có tốt không? Nên ăn hay không?
 • Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng sản phẩm và dịch vụ nhằm đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia và tạo nền tảng hạ tầng kinh tế cho đất nước, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
 • Các ngành nghề hoạt động phải thuộc danh sách ngành nghề được xét duyệt để thành lập tập đoàn, theo quy định của Thủ tướng chính phủ.
 • Ít nhất 50% các công ty con sẽ thực hiện các bước quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn. Tổng số cổ phần và vốn góp của công ty mẹ trong các công ty con này phải chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư của công ty mẹ trong các công ty liên kết và công ty con.
 • Công ty mẹ sẽ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của các công ty con, đặc biệt là những công ty con liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh chính của công ty mẹ.
 • Sự khác biệt giữa tập đoàn và công ty

  Tập đoàn là một nhóm các công ty, bao gồm công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết. Tập đoàn không có tư cách pháp nhân và không cần đăng ký thành lập như công ty.

  Đặc điểm phân biệt tập đoàn kinh tế và tập đoàn tư nhân

  Tập đoàn kinh tế Tập đoàn tư nhân
 • Do nhóm công ty có quy mô liên kết hoạt động với nhau theo hình thức công ty mẹ và công ty con.
 • Công ty mẹ do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, có thể chi phối hoạt động công ty mẹ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Công ty con của doanh nghiệp cấp I và doanh nghiệp cấp II hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên, hoặc công ty liên doanh.
 • Do các doanh nghiệp tăng trưởng quy mô và có nhu cầu mở rộng hoạt động, do phụ thuộc vào quyết định hoặc sắp xếp hành chính.
 • Tập đoàn có quyền nắm 100% vốn điều lệ, vốn góp, cổ phần của các công ty con.
 • Công ty mẹ hoạt động theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH.
 • HOT 👉👉:  11 bài tập THON GỌN MẶT, GIẢM NỌNG CẰM trong 1 tuần cực hiệu quả

  Tổng kết.

  Tập đoàn được xem như một tổ chức hoạt động thông qua công ty con và công ty mẹ, không có tư cách pháp nhân. Để trở thành tập đoàn, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

  Leave a comment